Zo'n 8000 mensen en 16 onafhankelijke organisaties ondertekenden de petitie

We vroegen de Vlaamse overheid en de gemeenten om NU werk te maken van meer conflictvrije kruispunten. De petitie werd op 27.11.2017 afgesloten en overhandigd aan de verantwoordelijke schepenen en ministers. De Bezorgde Ouders volgen de beloofde implementatie van conflictvrije kruispunten nauwgezet op.

Kiezen voor conflictvrije kruispunten gaat niet over de keuze voor of tegen auto's, en ook niet over de keuze voor of tegen fietsers. Conflictvrije kruispunten zijn veiliger voor ALLE verkeersdeelnemers. 

Wat zijn conflictvrije kruispunten?

Conflictvrije kruispunten zijn lichtengeregelde kruispunten waarbij kruisende (conflicterende) verkeersstromen nooit samen groen krijgen. In tegenstelling tot de ons omringende landen zijn vele kruispunten in Vlaanderen niet-conflictvrij: auto’s die rechts of links afslaan krijgen vaak samen groen met voetgangers en fietsers die rechtdoor gaan en met auto’s uit de tegengestelde richting. Deze conflicten zijn erg onveilig: aanrijdingen tussen links afslaande en rechtdoorgaande auto’s gebeuren vaak aan hoge snelheid, bij aanrijdingen tussen rechts afslaande vrachtwagens en fietsers of voetgangers zijn de verwondingen voor deze laatste, ook bij lage snelheid, vaak ernstig of fataal.

Het effect op de verkeersveiligheid 

Studies in opdracht van de Vlaamse Overheid bevestigen dat de kans op ernstige ongevallen bij conflictvrije regelingen spectaculair lager liggen dan op regelingen waar de conflicten wel toegelaten zijn: 45% minder kans op ongevallen met zwaar gewonden en doden volgens Conflictvrije verkeerslichten: effecten op verkeersveiligheid (studie uit 2005) en -59%  volgens Conflictvrije verkeersregelinstallaties: het effect op de verkeersveiligheid.

Teken de petitie NU

We vragen de bevoegde overheden nadrukkelijk om zo snel mogelijk werk te maken van conflictvrije kruispunten. Op locaties waar dat op korte termijn niet mogelijk zou zijn, vragen we om alvast het conflict tussen rechts afslaande vrachtwagens en zachte weggebruikers te vermijden, of te verminderen (door bvb het invoeren van venstertijden voor vrachtverkeer tijdens de uren dat er druk fiets- en voetgangersverkeer is).