Deze petitie gaat uit van bezorgde ouders die al jaren strijden voor conflictvrije kruispunten. Ondanks het feit dat we dit al geruime tijd onder de aandacht van politici en in de media brengen, blijft de respons van de overheid uit. Deze petitie brengt de hoogdringendheid onder de aandacht en vraagt een krachtdadig verkeersveiligheidsbeleid.

Dit doen we met de steun van deze sterke, onafhankelijke partners:

Wil je ook partner worden, de petitie ondertekenen en delen met je achterban? Neem contact met ons op.